Logo

DOBRA MANIERA #12

Zdjęcie do artykułu

Trudne słowo. Być może dla wielu nowe. Dotyczy jednak zdecydowanej większości z nas. Dotyka  każdej organizacji, instytucji, firmy, stanowisk kierowniczych w państwie i szefów misji dyplomatycznych. Precedencja.

 

 

Precedencja to inaczej pierwszeństwo, kolejność, porządek, hierarchia. W przypadku organizacji zatrudniających pracowników wynika z siatki zatrudnienia (hierarchii stanowisk), w państwie regulowana jest konstytucją i wewnętrznymi unormowaniami. 

Jest szczególnie pomocna w trakcie spotkań (oficjalnych i roboczych), ponieważ pozwala ustalić kolejność powitania i podawania dłoni, określić porządek zajmowania miejsc przy stole, czy zabierania głosu. W niewielkich podmiotach bywa zwykle mniej skomplikowana – najczęściej prezesowi podlegają dyrektorzy, dyrektorom kierownicy, kierownikom specjaliści, itd. Co do zasady, pierwszeństwo mają szefowie przed zastępcami.

Stanowiska z wyboru mają pierwszeństwo przed mianowanymi, władza ustawodawcza przed wykonawczą, przedstawiciele władzy państwowej przed przedstawicielami samorządu i innych organizacji. Naturalnie nie bez wyjątków.

W Polsce zgodnie z Konstytucją Prezydent to numer 1, Marszałek Sejmu numer 2, Marszałek Senatu numer 3, a Prezes Rady Ministrów – 4.

Gdy pojawi się kilka osób na równym poziomie, pomocna okazuje się reguła alfabetu (kolejność wynika z alfabetycznej kolejności nazwisk).

Gdy pojawia się gość jest istotniejszy od gospodarza.

 

Precedencja świadczy o profesjonalizmie i jest wyrazem szacunku.

 

 

Podobne wpisy

„Manierowe” grzeszki

Dobre maniery są nie zawsze dobre, ale potocznie, gdy mówimy o manierach myślimy raczej o tych dobrych. Być może to zakrawa o myślenie życzeniowe, ale wierzę w takie podejście. Dobre maniery są dla mnie ważne, staram się dostrzegać je i doceniać na każdym kroku, ale nie ukrywam, że nie zawsze jest to możliwe….
Więcej...

Ostatnio dodane komentarze